Artister

birka2
Birka
Stav, poi, ildpust, ildsværd og jonglering

rune2
Rune
Stav, poi, ildsjippetov, jonglering og akrobatik

kim1
Kim
Stav, poi, vifter, ildfakir, ildvinger og ildpust

morten4
Gubi
Poi, iIdpust, ildsværd, kanon og flammekaster

rasmus-2
Rasmus
IIdpust, stav og ildfakir